História našej firmy

Firma KALA elektro začala písať svoju históriu v roku 1990. Zakladateľ firmy - Vladimír Kalivoda začal podnikať v oblasti elektroinštalačných prác a výroby rozvádzačov, ktorá aj dnes tvorí dominantnú časť sortimentu firmy.

Postupný nárast počtu zákaziek a spokojných klientov viedol k rozširovaniu firmy o zamestnancov, a teda k pevnejšiemu etablovaniu na trhu. K vytváraniu pozitívneho imidžu firmy prispelo aj používanie vlastného loga od roku 1995, ktoré firma používa s drobnou modifikáciou dodnes.

Neustále napredovanie a vývoj doviedli firmu k rozšíreniu svojej podnikateľskej činnosti o obchod s meracími prístrojmi a ochrannými pomôckami pre elektrotechniku, ale aj pre iné odvetvia priemyslu. Firma sa prezentuje už každoročne na výstavách ELMAT v Košiciach, EloSys v Trenčíne a na mnohých seminároch pre elektrotechniku.

V záujme našich klientov súčasných aj budúcich došlo v roku 2002 k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným KALA elektro, s.r.o. Zároveň došlo k rozšíreniu ponuky služieb a produktov. Súčasné portfólio zahŕňa oblasť obchodnú a oblasť služieb.

Obchodná oblasť zahŕňa predaj meracích prístrojov elektrických a neelektrických veličín, ochranné pomôcky od 0 do 420 kV, bezpečnostné tabuľky a niektoré elektroinštalačné materiály. Sme obchodnými zástupcami pre firmy ESPA a.s. Pardubice, Metra Blansko, a.s., ILLKO, s.r.o. a DEHN+SÖHNE GMBH+CO.KG.

Oblasť služieb zahŕňa výrobu rozvádzačov, elektromontážne práce, silnoprúdové a slaboprúdové zariadenia a revízie elektrických zariadení.

Ďalší vývoj spoločnosti smeruje k neustálemu skvalitňovaniu práce a poskytovaniu špičkových služieb na profesionálnej úrovni. Týmto snahám zodpovedá aj získanie certifikátu kvality ISO 9001:2000 od švajčiarskej spoločnosti SGS. Spĺňať náročné požiadavky trhu vyžaduje vytváranie partnerstiev a kvalitnú spoluprácu. Spolu s partnerskou spoločnosťou Stava IP spol. s r.o., Košice sme pripravení čeliť aj tým najťažším úlohám.

Naším cieľom je poskytovať PROFESIONÁLNE ELEKTROMONTÁŽNE SLUŽBY.

 

 

 

Meranie a regulácia

Zabezpečujeme implementáciu riadiacich systémov budov a technológie merania a regulácie HVAC systémov.

Priemyselná automatizácia

Riadiace systémy tvoria základ informačných systémov v priemysle. Naša firma zabezpečuje kompletne služby v oblasti programovania, dodávky a servisu riadiacich systémov a priemyselných sieti.

  • Riadiace systémy PLC Rockwell, Siemens, Amit, Domat
  • HMI/SCADA vizualizácie Intouch, FTview,WinCC
  • Priemyselné siete ControlNet,Profibus Ethernet a i.
  • Testovanie softwaru
  • Servis PLC
  • Vedenie projektovTvorba a správa záloh PLC, NC a i.