Klienti

Klient je pre nás alfou a omegou našej činnosti. Od jeho spokojnosti závisí naša ďalšia práca, a preto si rovnako vážime všetkých klientov, ktorí sa pre nás rozhodli.

 • Stava ip s.r.o. Košice
 • SWM buildinvest s.r.o. Stará Ľubovňa
 • Východoslovenský onkologický ústav a.s. Košice
 • T-Systems Slovensko s.r.o.
 • AB facility s.r.o.
 • Penta Investments, s.r.o.
 • El-Projekt Košice Ing. Michal Krempa
 • FNsP LP Košice
 • Inžinierske stavby, s.r.o.
 • KONEX elektro, s.r.o.
 • VEREX eleto s.r.o.
 • HAGARD: HAL, spol. s r.o.
 • KVTI, n.o. Košice
 • M Fam, s.r.o.
 • Orange Slovensko, a.s.
 • TORKO Trading, s.r.o.
 • ÚVV a ÚVTOS Košice
 • VSE a.s.
 • CAMEO, s.r.o., Košice
 • Z.O.S. spol. s r.o. Košice
 •  

a ďalší.

 

 

Meranie a regulácia

Zabezpečujeme implementáciu riadiacich systémov budov a technológie merania a regulácie HVAC systémov.

Priemyselná automatizácia

Riadiace systémy tvoria základ informačných systémov v priemysle. Naša firma zabezpečuje kompletne služby v oblasti programovania, dodávky a servisu riadiacich systémov a priemyselných sieti.

 • Riadiace systémy PLC Rockwell, Siemens, Amit, Domat
 • HMI/SCADA vizualizácie Intouch, FTview,WinCC
 • Priemyselné siete ControlNet,Profibus Ethernet a i.
 • Testovanie softwaru
 • Servis PLC
 • Vedenie projektovTvorba a správa záloh PLC, NC a i.