Elektromontážne práce

kamera

Silnoprúde zariadenia

 • Prípojky NN
 • Kancelárske objekty
 • Zdravotnícke objekty
 • Priemyselné objekty
 • Rodinné domy
 • Vonkajšie osvetlenie
 • Elektrické vykurovanie vnútorné a vonkajšie

Slaboprúde zariadenia

 • Domáce telefóny
 • Telekomunikačné rozvody a zariadenia
 • Štruktúrovaná kabeláž – počítačové rozvody
 • EZS – elektro zabezpečovacie systémy – alarmy
 • EPS – elektro požiarne systémy
 • Kamerové systémy

 

 

Meranie a regulácia

Zabezpečujeme implementáciu riadiacich systémov budov a technológie merania a regulácie HVAC systémov.

Priemyselná automatizácia

Riadiace systémy tvoria základ informačných systémov v priemysle. Naša firma zabezpečuje kompletne služby v oblasti programovania, dodávky a servisu riadiacich systémov a priemyselných sieti.

 • Riadiace systémy PLC Rockwell, Siemens, Amit, Domat
 • HMI/SCADA vizualizácie Intouch, FTview,WinCC
 • Priemyselné siete ControlNet,Profibus Ethernet a i.
 • Testovanie softwaru
 • Servis PLC
 • Vedenie projektovTvorba a správa záloh PLC, NC a i.