Odborné skúšky a odborné prehliadky elektrických zariadení - revízie

  • Prípojky NN
  • Kancelárske objekty
  • Rodinné domy
  • Priemyselné objekty
  • Vonkajšie osvetlenie
  • Bleskozvody
  • Antistatické podlahy

revízie

 

 

Meranie a regulácia

Zabezpečujeme implementáciu riadiacich systémov budov a technológie merania a regulácie HVAC systémov.

Priemyselná automatizácia

Riadiace systémy tvoria základ informačných systémov v priemysle. Naša firma zabezpečuje kompletne služby v oblasti programovania, dodávky a servisu riadiacich systémov a priemyselných sieti.

  • Riadiace systémy PLC Rockwell, Siemens, Amit, Domat
  • HMI/SCADA vizualizácie Intouch, FTview,WinCC
  • Priemyselné siete ControlNet,Profibus Ethernet a i.
  • Testovanie softwaru
  • Servis PLC
  • Vedenie projektovTvorba a správa záloh PLC, NC a i.