Prístavba objektu SOS elektronic, s.r.o. Košice

Prístavba SOS elektronic, s.r.o. Košice. Kompletné riešenie, návrh, projekty, realizácia – silnoprúd, bleskozvod a štruktúrovaná sieť.

Realizácia 01.-05.2013 

13/017

CT pracovisko II. pavilón a Mamograf VOU a.s. Košice

Komplet elektroinštalácia a rozšírenie bleskozvodu. Zdravotnícke, svetelné, zásuvkové a motorické rozvody pre pracovisko CT. Dodávka a montáž rozvádzača, hlavné prívody a rozvody, uzemnenie a pospájanie. Elektrostaticky vodivé podlahy. 

Realizácia 03.-06. 2013

13/018

Východoslovenská galéria Košice

Silnoprúdová elektroinštalácia novej galérie moderného umenia.

Uzemnenie, svetelné, zásuvkové a motorické rozvody. Svietidlá, rozvádzače a revízie.

Realizácia 08.2012 – 05.2013.

12/044

Kompenzácia 210 kvar

Kompletné riešenie kompenzácie elektrickej energie pre trafostanicu v Košiciach pre firmu JUMI.

Analýza siete, vyhodnotenie a návrh technického riešenia, výroba kompenzačného rozvádzača 210 kvar, montáž a uvedenie do prevádzky, revízia a konečná analýza siete.

Realizácia 02/2013

12/072

Filtrácia vyšších harmonických a dekompenzácia siete

Dva aktívne filtre vyšších harmonických do 160A a dve dekompenzačné jednotky 25 kvar inštalované na dva zálohované okruhy UPS.

Kompletný návrh technického riešenia po analýze siete. Realizácia a spustenie aktívnych filtrov, projekt, revízia a záverečná analýza siete.

Inštalované v objekte T-Systems Slovakia.

Realizácia 02/2013

13/013

Rodinný dom Košice

Rodinný dom v Košiciach vyššieho štandardu, návrh a realizácia elektro. Elektroinštalácia silnoprúd a slaboprúd. LED osvetlenie, EZS (alarm), štruktúrovaná sieť, rozvádzače, vonkajšie rozvody, aktívny bleskozvod...

Realizácia 01.2012 – 05.2013 

11/013

Oprava kompenzačného rozvádzača

Oprava kompenzačného rozvádzača v obchodnej jednotke Trebišov. Meranie a analýza elektrickej siete, návrh technických opatrení a realizácia najnutnejšej opravy kompenzačného rozvádzača.

Realizácia 05.2013
13/022

Meranie elektrostatických podláh 1700m2

Meranie v objekte Urgentný príjem FN L.Pasteura, Rastislavova 43, Košice. Pokládku realizovala firmaCAMEO, s.r.o. Košice.

Realizácia 10.2013

13/055

Analýza siete lom Drienovec

Analýza siete v lome Drienovec.

Realizácia 12/2013

13/069

Uzemnenie pre drviacu stanicu v lome.

Uzemnenie pre primárnu drviacu stanicu, lom Trebejov.

08/2013

13/036

 

 

Meranie a regulácia

Zabezpečujeme implementáciu riadiacich systémov budov a technológie merania a regulácie HVAC systémov.

Priemyselná automatizácia

Riadiace systémy tvoria základ informačných systémov v priemysle. Naša firma zabezpečuje kompletne služby v oblasti programovania, dodávky a servisu riadiacich systémov a priemyselných sieti.

  • Riadiace systémy PLC Rockwell, Siemens, Amit, Domat
  • HMI/SCADA vizualizácie Intouch, FTview,WinCC
  • Priemyselné siete ControlNet,Profibus Ethernet a i.
  • Testovanie softwaru
  • Servis PLC
  • Vedenie projektovTvorba a správa záloh PLC, NC a i.