Filtrácia vyšších harmonických a dekompenzácia siete

Dva aktívne filtre vyšších harmonických do 160A a dve dekompenzačné jednotky 25 kvar inštalované na dva zálohované okruhy UPS.

Analýza siete a následný návrh kompletného technického riešenia až po realizáciu. Realizácia a spustenie aktívnych filtrov, projekt, revízia a záverečná analýza siete.

Inštalované v objekte T-Systems Slovakia.

Realizácia 08/2013
12/005

Kompenzácia OKTAN

Analýza siete, návrh riešenia a kompletná realizácie kompenzácie elektrickej energie pre benzínku OKTAN.

02/2012

11/050

 

 

Meranie a regulácia

Zabezpečujeme implementáciu riadiacich systémov budov a technológie merania a regulácie HVAC systémov.

Priemyselná automatizácia

Riadiace systémy tvoria základ informačných systémov v priemysle. Naša firma zabezpečuje kompletne služby v oblasti programovania, dodávky a servisu riadiacich systémov a priemyselných sieti.

  • Riadiace systémy PLC Rockwell, Siemens, Amit, Domat
  • HMI/SCADA vizualizácie Intouch, FTview,WinCC
  • Priemyselné siete ControlNet,Profibus Ethernet a i.
  • Testovanie softwaru
  • Servis PLC
  • Vedenie projektovTvorba a správa záloh PLC, NC a i.