Referencie

Rozhodujúcim faktorom pri našej práci je kvalita, a tým spokojný zákazník. Pre lepšiu ilustráciu prác, ktoré poskytujeme, uvádzame niekoľko z množstva realizovaných projektov.

Bučina Zvolen

 • Kompletná elektroinštalácia silnoprúd a slaboprúd
 • Dodávka náhradného zdroja 160kW
 • Bleskozvod

Gréckokatolícky chrám Furča, Košice

 • komplet objekt
 • prípojky NN, telefón, rozvod NN a rozvádzače, ozvučenie
 • telefónny rozvod
 • elektro zabezpečovací systém, elektro požiarny systém
 • bleskozvod

Objekt KVTI Floriánska 19, Košice

 • komplet objekt
 • aktívny bleskozvod, prípojka NN, rozvádzače a rozvody NN, štruktúrovaná kabeláž, EZS
 • vykurovanie odkvapových žľabov DEVI, vonkajšie osvetlenie objektu

Priemyselný komplex výrobného závodu Jobelsa Slovakia (Faurecia) Alejová Košice

 • kompletná elektroinštalácia silnoprúdových rozvodov v troch výrobných halách

 

 

Meranie a regulácia

Zabezpečujeme implementáciu riadiacich systémov budov a technológie merania a regulácie HVAC systémov.

Priemyselná automatizácia

Riadiace systémy tvoria základ informačných systémov v priemysle. Naša firma zabezpečuje kompletne služby v oblasti programovania, dodávky a servisu riadiacich systémov a priemyselných sieti.

 • Riadiace systémy PLC Rockwell, Siemens, Amit, Domat
 • HMI/SCADA vizualizácie Intouch, FTview,WinCC
 • Priemyselné siete ControlNet,Profibus Ethernet a i.
 • Testovanie softwaru
 • Servis PLC
 • Vedenie projektovTvorba a správa záloh PLC, NC a i.