Realizácie

KVALITA ELEKTRICKEJ SIETE 

  1. Filtrácia vyšších harmonických a dekompenzácia v sieti UPS pre objekt CBC II T-Systems Slovakia, a.s. Analýza siete, riešenie a realizácia aktívneho filtra siete vrátanie N vodiča. Dva aktívne filtre s dekompenzáciu. Realizácia 03/2013.
  2. Filtrácia vyšších harmonických a dekompenzácia v sieti UPS pre objekt CBC I T-Systems Slovakia, a.s. Analýza siete, riešenie a realizácia aktívneho filtra siete vrátane N vodiča. Dva aktívne filtre s dekompenzáciou.  Realizácia 08/2012.
  3. BC TESLA – filtrácia vyšších harmonických v sieti UPS pre sieť T-Systems Slovakia, a.s. Analýza siete, riešenie a realizácia aktívneho filtra siete vrátane N vodiča. Realizácia 12/2011. 

 

 

Meranie a regulácia

Zabezpečujeme implementáciu riadiacich systémov budov a technológie merania a regulácie HVAC systémov.

Priemyselná automatizácia

Riadiace systémy tvoria základ informačných systémov v priemysle. Naša firma zabezpečuje kompletne služby v oblasti programovania, dodávky a servisu riadiacich systémov a priemyselných sieti.

  • Riadiace systémy PLC Rockwell, Siemens, Amit, Domat
  • HMI/SCADA vizualizácie Intouch, FTview,WinCC
  • Priemyselné siete ControlNet,Profibus Ethernet a i.
  • Testovanie softwaru
  • Servis PLC
  • Vedenie projektovTvorba a správa záloh PLC, NC a i.