Realizácie

 1. Rekonštrukcie rozvodne LAV, HNOJIVA Duslo, s.r.o., Strážske. Január – Jún 2008. 
 2. Priemyselná hala firmy KAMAX Turnov ČR, kompletné elektro rozvody bez dodávky materiálu. Marec – Jún 2007.
 3. Skladový areál CTY GROUP Hostivař Praha – skladová hala – elektro rozvody a osvetlenie bez dodávky materiálu. Február 2007.
 4. Rozšírenie objektu montáže Kvasiny o logistické plochy Škoda auto, pre ESPA Pardubice a.s. Komplexná realizácia elektroinštalácie a prívodov NN priemyselnej haly o ploche 1000m2. Realizácia december 2005 – február 2006.
 5. Priemyselný komplex výrobného závodu Jobelsa Slovakia (Faurecia) Alejová Košice – kompletná elektroinštalácia silnoprúdových rozvodov a rozvádzačov v troch výrobných halách. December 2003 – marec 2004.

 

 

Meranie a regulácia

Zabezpečujeme implementáciu riadiacich systémov budov a technológie merania a regulácie HVAC systémov.

Priemyselná automatizácia

Riadiace systémy tvoria základ informačných systémov v priemysle. Naša firma zabezpečuje kompletne služby v oblasti programovania, dodávky a servisu riadiacich systémov a priemyselných sieti.

 • Riadiace systémy PLC Rockwell, Siemens, Amit, Domat
 • HMI/SCADA vizualizácie Intouch, FTview,WinCC
 • Priemyselné siete ControlNet,Profibus Ethernet a i.
 • Testovanie softwaru
 • Servis PLC
 • Vedenie projektovTvorba a správa záloh PLC, NC a i.