Realizácie

 1. CT pracovisko II. pavilón a Mamograf VOU a.s. Košice – komplet elektroinštalácia. Realizácia 03. – 06. 2013.
 2. Magnetická rezonancia FNLP Košice – elektroinštalácia silnoprúd a slaboprúd. 2010.
 3. Centrálny príjem VI. Pavilón FNLP Košice – elektroinštalácia silnoprúd a slaboprúd. 2010.
 4. Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Košice – elektroinštalácia silnoprúd, trafostanica, VN prípojka, náhradný zdroj, bleskozvod. 2010 – 2012.
 5. Riešenie a realizácia germicidného ožarovania pre patológiu Poprad. Máj – júl 2009.
 6. Dostavba polikliniky Moldava nad Bodvou – kompletná realizácia – rozvody NN, slaboprúd, antistatické podlahy, bleskozvod. November 2005 – november 2006.
 7. Stavba Rozšírenie kliniky rádioterapie a onkológie – Prístavba kobaltového ožarovača, VOU Rastislavova 43 Košice. Komplexná dodávka elektroinštalácie a bleskozvodu. Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, štruktúrovaná kabeláž, zdravotnícke rozvody a antistatická podlaha. Realizácia október 2004 – máj 2005.
 8. Lineárny urýchľovač – rozšírenie kliniky rádiológie a onkológie, Rastislavova, Košice – celý objekt vrátane prípojok a preložiek vedení, silnoprúdové rozvody, slaboprúdové rozvody, zdravotnícke priestory, štruktúrovaná kabeláž, kamerový systém, bleskozvod. September 2003 – máj 2004.

 

 

Meranie a regulácia

Zabezpečujeme implementáciu riadiacich systémov budov a technológie merania a regulácie HVAC systémov.

Priemyselná automatizácia

Riadiace systémy tvoria základ informačných systémov v priemysle. Naša firma zabezpečuje kompletne služby v oblasti programovania, dodávky a servisu riadiacich systémov a priemyselných sieti.

 • Riadiace systémy PLC Rockwell, Siemens, Amit, Domat
 • HMI/SCADA vizualizácie Intouch, FTview,WinCC
 • Priemyselné siete ControlNet,Profibus Ethernet a i.
 • Testovanie softwaru
 • Servis PLC
 • Vedenie projektovTvorba a správa záloh PLC, NC a i.