KOMPENZÁCIA ELEKTRICKEJ SIETE

Analýza elektrickej siete

Návrh optimálneho riešenia kompenzácie aj dekompenzácie elektrickej siete

Kompletná realizácia

Výroba kompenzačných a dekompenzačných rozvádzačov

Revízie a opravy kompenzácií

Realizácie

 1. Filtrácia vyšších harmonických a dekompenzácia v sieti UPS pre objekt CBC II T-Systems Slovakia, a.s. Analýza siete, riešenie a realizácia aktívneho filtra siete vrátanie N vodiča. Realizácia 03/2013. 
 2. Kompenzácie elektrickej energie pre trafostanicu. JUMI Košice. Analýza siete, návrh riešenia, realizácia. 2013. 
 3. Filtrácia vyšších harmonických a dekompenzácia v sieti UPS pre objekt CBC I T-Systems Slovakia, a.s. Analýza siete, riešenie a realizácia aktívneho filtra siete vrátanie N vodiča. Realizácia 08/2012.
 4. Dekompenzácia elektrickej energie – analýza siete, riešenie a realizácia 60 kVArL. Pre sieť UPS firmy T-Systems Slovakia, a.s.. Realizácia 10/2011. 
 5. Kompenzácia elektrickej energie – analýza siete, riešenie a realizácia pre objekt BC TESLA Moldavská 8, Košice. Kompenzačná jednotka 276 kVArC + dekompenzačná jednotka 110 kVArL. Realizácia 03/2011.
 6. Kompenzácia elektrickej energie 30kVAr – riešenie a realizácia objekt Volksbank Slovensko a.s. Mlynská Košice. 
 7. Kompenzácia elektrickej energie – oprava, servis a revízia dvoch kompenzačných jednotiek 160kVAr a 250kVAr v ÚVV, Šaca. December 2009. 
 8. Kompenzácia elektrickej energie 50kVAr – riešenie a realizácia objekt TELEDOM Košice. 
 9. Analýza siete prevádzky kameňolom Hosťovce. Jún 2009.
 10. Kompenzácia elektrickej energie – riešenie a realizácia domov dôchodcov Garbiarska, Košice. Jún – Júl 2009. 
 11. Kompenzácia jalovej energie – komplexné služby v oblasti kompenzácie – meranie, analýzy, návrh a realizácia, kompenzačné rozvádzače – UPJŠ Košice, Orange Slovensko, BILLA Prievidza, ÚVV Košice, ÚVV Šaca, VAMEX Košice … 

  Máte na mysli nejaký projekt?

  Kontaktujte nás: