MERANIE ANTISTATICKÝCH PODLÁH

Meranie antistatických podláh

Meranie elektrostatických podláh

Zaradenie podlahy podľa STN EN 34 1382:   

  

1. elektricky vodivé ≤Rv<5×104ohm

2. elektrostaticky vodivé 5×104ohm≤Rv≥1×106ohm

3. antistatické 5×104ohm≤Rv≥1×108ohm

4. čiastočne vodivé 5×104ohm≤Rv≥1×109ohm

    Máte na mysli nejaký projekt?

    Kontaktujte nás: