MERANIE ANTISTATICKÝCH PODLÁH

Meranie antistatických podláh

Meranie elektrostatických podláh

Zaradenie podlahy podľa STN EN 34 1382:   

  

1. elektricky vodivé ≤Rv<5x104ohm

2. elektrostaticky vodivé 5x104ohm≤Rv≥1x106ohm

3. antistatické 5x104ohm≤Rv≥1x108ohm

4. čiastočne vodivé 5x104ohm≤Rv≥1x109ohm

    Máte na mysli nejaký projekt?

    Kontaktujte nás: