ELEKTROINŠTALÁCIA PRIEMYSELNÝCH HÁL

Realizácie

  1. Rekonštrukcie rozvodne LAV, HNOJIVA Duslo, s.r.o., Strážske. Január – Jún 2008. 
  2. Priemyselná hala firmy KAMAX Turnov ČR, kompletné elektro rozvody bez dodávky materiálu. Marec – Jún 2007.
  3. Skladový areál CTY GROUP Hostivař Praha – skladová hala – elektro rozvody a osvetlenie bez dodávky materiálu. Február 2007.
  4. Rozšírenie objektu montáže Kvasiny o logistické plochy Škoda auto, pre ESPA Pardubice a.s. Komplexná realizácia elektroinštalácie a prívodov NN priemyselnej haly o ploche 1000m2. Realizácia december 2005 – február 2006.
  5. Priemyselný komplex výrobného závodu Jobelsa Slovakia (Faurecia) Alejová Košice – kompletná elektroinštalácia silnoprúdových rozvodov a rozvádzačov v troch výrobných halách. December 2003 – marec 2004.

Máte na mysli nejaký projekt?

Kontaktujte nás: