KVALITA ELEKTRICKEJ SIETE

  1. Filtrácia vyšších harmonických a dekompenzácia v sieti UPS pre objekt CBC II T-Systems Slovakia, a.s. Analýza siete, riešenie a realizácia aktívneho filtra siete vrátanie N vodiča. Dva aktívne filtre s dekompenzáciou. Realizácia 03/2013.
  2. Filtrácia vyšších harmonických a dekompenzácia v sieti UPS pre objekt CBC I T-Systems Slovakia, a.s. Analýza siete, riešenie a realizácia aktívneho filtra siete vrátane N vodiča. Dva aktívne filtre s dekompenzáciou. Realizácia 08/2012.
  3. BC TESLA – filtrácia vyšších harmonických v sieti UPS pre sieť T-Systems Slovakia, a.s. Analýza siete, riešenie a realizácia aktívneho filtra siete vrátane N vodiča. Realizácia 12/2011. 

Viac Info: www.PQ-technology.eu

Máte na mysli nejaký projekt?

Kontaktujte nás: