2012

Filtrácia vyšších harmonických a dekompenzácia siete

Dva aktívne filtre vyšších harmonických do 160A a dve dekompenzačné jednotky 25 kvar inštalované na dva zálohované okruhy UPS.

Analýza siete a následný návrh kompletného technického riešenia až po realizáciu. Realizácia a spustenie aktívnych filtrov, projekt, revízia a záverečná analýza siete.

Inštalované v objekte T-Systems Slovakia.

Realizácia 08/2013
12/005

    Máte na mysli nejaký projekt?

    Kontaktujte nás: